Sisustus ja design

Oletko aina miettinyt, mitä sisustamisella oikeastaan tarkoitetaan? Sisustus on laaja alainen käsite, ja sitä voi opiskella monissa oppilaitoksissa. Tässä artikkelissa kerromme sisustuksesta ja designista ammattina sekä alan opiskelumahdollisuuksista.

Sisustus ammattina ja alana

Sisustamisella eli sisustuksella tarkoitetaan jonkin rakennuksen tai kulkuneuvon sisätilojen järjestämistä ja varustamista. Sisustusalan ammattilaiset ovat oma ammattikuntansa, heillä on myös oma koulutuksensa ja omat ammattijärjestönsä. Työn tavoitteena on luoda nimenomaan tilan käyttäjän tarpeisiin sopivia, viihtyisiä toimintaympäristöjä, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon sekä taloudelliset että ympäristöeettiset näkökulmat.

Käytännössä sisustaminen tarkoittaa lähinnä kalusteiden sekä sisätiloissa käytettyjen värien ja materiaalien sekä valaistuksen suunnittelua. Sisustaa voi sekä yksityisiä että julkisia tiloja, liikehuoneista ja kulkuneuvoja, kuten lentokoneita, junanvaunuja ja laivoja. Alana sisustus on usein osittain päällekkäinen rakennusarkkitehtuurin ja teollisen muotoilun kanssa, mutta yleensä siitä puhutaan erillisenä alanaan.

Missä sisustamista voi opiskella?

Sisustusalaa voi opiskella monissa oppilaitoksissa ja monilla kouluasteilla ympäri Suomen. Ammatillisissa oppilaitoksissa voi opiskella käsi- ja taideteollisuuden perustutkinnon, jonka suorittaminen antaa oikeuden käyttää artesaanin ammattinimikettä. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto puolestaan johtaa visualistin tutkintoon. Jos haluat tähdätä sisustusarkkitehdiksi, voit hakea opiskelemaan Aalto-yliopistoon opiskelemaan rakennettua lähiympäristöä pääaineenasi sisustusarkkitehtuuri. Muotoilua voi opiskella myös monissa ammattikorkeakouluissa ympäri maan.

Sisustamisen ammattilainen voi työllistyä esimerkiksi sisustusliikkeeseen tai huonekaluja valmistavaan yritykseen. Myös oman tuotemerkin luominen ja oman yrityksen perustaminen on mahdollista kaikilla sisustamiseen liittyvillä aloilla. Suurin osa sisustusalan koulutuksista alkaa syksyllä, ja niihin haetaan kevään yhteishaussa, mutta voit etsiä myös tammikuussa aloittavia koulutusohjelmia.

Sisustamista pidetään toisinaan hieman elitistisenä ja kalliina harrastuksena ja toisaalta ammatinvalinnan näkökulmasta työnä, josta ei välttämättä saa riittävää toimeentuloa. On totta, että erityisesti opiskeluaikana toimeentulo voi olla haastavaa. Suomessa on tapana rahoittaa opintoja osa-aikatyöllä tai opintolainalla, jonka saamisessa pankkien asiakaspalvelut, esimerkiksi Nordea asiakaspalvelu, auttavat mielellään.

4 Aug 2021